Case study

Skuteczna implementacja Sales Cloud i integracja z Marketing Cloud na przykładzie dużej firmy odzieżowej

Maksymalizacja efektywności kampanii marketingowych na dużą skalę (ponad 10 milionów użytkowników) musi iść w parze z usprawnieniem i automatyzacją kluczowych procesów biznesowych. Dzięki wdrożeniu Sales Cloud i pełnej integracji z Marketing Cloud w możliwie najbardziej spersonalizowanej wersji pomogliśmy poprawić dotychczasowe wyniki sprzedażowe jednej z większych na europejskim rynku marek odzieżowych.

O kliencie

Duża firma odzieżowa

Klientem jest niemiecka marka oferująca odzież, dodatki i zapachy. Firma kieruje swoją ofertę tylko do kobiet. Powstała w 1975 roku, a w 2007 otworzyła swój pięćsetny salon. Cztery lata później liczba salonów na całym świecie przekroczyła 600, a kolejne 5 lat później firma wdrożyła aplikację mobilną w Niemczech, Austrii, Polsce, Czechach i na Węgrzech. Marka przez długi czas borykała się z nieefektywną obsługą kampanii marketingowych oraz brakiem optymalizacji działań w różnych kanałach sprzedaży i promocji. Zwróciła się do nas o pomoc we wdrożeniu najbardziej odpowiedniego narzędzia, które ułatwiłoby zarządzanie kampaniami dla wielu użytkowników w możliwie najbardziej spersonalizowany sposób.

O projekcie

Cel projektu

Głównym celem projektu było wdrożenie jednolitego narzędzia do automatyzacji kampanii marketingowych. Narzędzie miało umożliwić skuteczną komunikację z klientami na dużą skalę, a także sprawne zarządzanie wieloma grupami odbiorców. Klient potrzebował spójnego narzędzia do zarządzania komunikacją marketingową, które dobrze integrowałoby się z siedmioma starszymi bazami danych w już istniejącej strukturze. Pojawiła się również konieczność zintegrowania systemu z dostawcą rozwiązania dotyczącego grywalizacji, czyli wszelkich elementów programu lojalnościowego dla klientów.

Realizacja

Cel został osiągnięty poprzez kompleksową implementację systemu Sales Cloud oraz integrację z Marketing Cloud. Zbudowana została cała architektura rozwiązania wraz z mockupami widoków. Nasza firma poszła krok dalej, rozbudowując standardowe rozwiązania Salesforce, a także wdrażając spersonalizowane elementy interfejsu w technologii Lightning.

Jeśli chodzi o strukturę danych, w projekcie znalazły zastosowanie trzy obiekty standardowe – Klient, Kontakt oraz Kampania. Do każdego z obiektów klient może obecnie dodać własne pola. Ponieważ bardzo zależało mu na możliwości budowania własnych grup odbiorców w kampaniach marketingowych, zastosowaliśmy spersonalizowane rozwiązania dostępne w Sales Cloud, jak na przykład możliwość filtrowania grup między innymi po kodzie klienta, wieku czy zgodach, jakie zaznaczył. Umożliwiliśmy również dodawanie do jednej kampanii ponad 10 milionów klientów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zintegrowaliśmy system z dedykowanymi programami lojalnościowymi (punkty, rabaty). Z CRMem i systemem do grywalizacji zintegrowane zostało narzędzie Salesforce Marketing Cloud. Możliwe stało się zarządzanie ścieżkami klienta i personalizacja kontaktów. Starsze bazy danych w strukturze klienta (było ich aż siedem) zostały zintegrowane dzięki wdrożeniu platformy chmurowej Heroku.

Aby upewnić się, że system spełnia oczekiwania klienta i sprawdzić, czy wszystkie elementy poprawnie realizują swoje zadanie, a środowisko jako całość działa optymalnie, wykonaliśmy testy end-to-end. W ramach projektu byliśmy też odpowiedzialni za zapewnienie jakości kodu, a także release i deployment systemu. W czasie pracy nad projektem korzystaliśmy ztakich narzędzi jak Jira, Confluence, BitBucket i Bitbucket Pipelines do CI/CD.

Wyzwania i rozwiązania

Wyzwania jakie napotkaliśmy w trakcie realizacji projektu

Zapewnienie klientowi możliwości dodania dużej liczby klientów do jednej kampanii

Jak wspomniano wcześniej, klient podkreślił zapotrzebowanie na możliwość dodania do kampanii nawet 10 milionów użytkowników. Zdecydowaliśmy się na wdrożenie dedykowanego rozwiązania opartego o programy automatyzujące powtarzalne działania – batch jobs. Rozwiązanie analizujące wyznaczony zbiór w celu wybrania klientów do konkretnej kampanii w pełni zautomatyzowało przetwarzanie ogromnej ilości danych.

Integracja z wieloma systemami klienta

Jako że dane klienta dotychczas rozproszone były w siedmiu różnych systemach, konieczne było zbudowanie dedykowanej szyny ESB. Szyna zapewniła optymalne działanie narzędzi i umożliwiła monitorowanie siedmiu różnych platform i skuteczną analizę danych, czym przyczyniła się do optymalizacji czasu pracy.

Zapraszamy
do współpracy