Dobry lider w IT

20 września 2022

Chociaż w ostatnich latach powstały niezliczone ilości artykułów i publikacji na temat przywództwa w różnych organizacjach to tak naprawdę wciąż nie powstała ani jedna wspólna definicja dobrego lidera czy lidera w ogóle. Tworzenie wizji, samodyscyplina czy pewność siebie, ale równocześnie pokora to zapewne jedne z cech charakterystycznych dla dobrych przywódców. Wszechobecny rozwój technologii sprawia, że szczególne liderzy branży IT stawiani są przed dodatkowymi wyzwaniami.

 

Jakie cechy i umiejętności w przypadku lidera są teraz szczególnie ważne?

  1. Samoświadomość — super liderzy IT to osoby wysoce inteligentne i emocjonalne. Znając swoje słabe i mocne strony osiągają wewnętrzną spójność. W praktyce oznacza to, że niezależnie od miejsca i okoliczności tworzą jednolitą całość i są odbiciem wyznawanych wartości. Samoświadomość sprawia, że dzięki szczerości wobec innych ludzi potrafią otwarcie pokazywać własne emocje i z przekonaniem mówić o swoich wizjach i założeniach. Mają też bardzo dobrą intuicję w stosunku do innych osób. Wiedzą, jaki kierunek obrać, a na skomplikowane sytuacje patrzą dość realnie, umiejąc zdiagnozować błędy percepcji, które są powszechne.
  2. Ciągłe doszkalanie się — w branży tak prężnie rozwijającej się jak nowe technologie szczególnie ważne jest, aby podnoszenie kwalifikacji i poszerzenie wiedzy było na pierwszym miejscu. Dobrzy liderzy swoim merytorycznym przygotowaniem są przykładem dla całego zespołu. Chyba nic nie działa tak demotywująco na team jak szef z lukami w wykształceniu. W związku z tym kierujący zespołem IT musi wciąż zdobywać wiedzę i doświadczenia, aby nie tylko być autorytetem dla swoich podwładnych, ale również motywować członków zespołu do szlifowania zdobytej wiedzy.
  3. Kompetencje komunikacyjne — kluczowe cechy liderów i managerów w każdej dziedzinie to idealnie rozwinięte umiejętności komunikacyjne. W IT najlepsi czują się swobodnie zarówno z osobami na niższych stanowiskach jak i kierownictwem czy zarządem firmy, co z kontrahentami czy użytkownikami końcowymi danego produktu. W sposób prosty i dostępny potrafią wyjaśnić skompilowane pojęcia czy zasady funkcjonowania danej jednostki w firmie. Stanowią idealny łącznik między laikami w świecie cyfrowym a zaawansowanymi specjalistami w branży IT.
  4. Umiejętność tworzenia środowiska pracy — obecni liderzy w IT potrafią stworzyć takie warunki pracy, które będą tworzyły idealne środowisko do tworzenia produktów i usług, znacząco wyróżniających się na tle konkurencji. Najlepsi z najlepszych wiedzą, że nie ryzykując nie będzie innowacyjnych rozwiązań, dlatego pozwalają członkom swoich zespołów na podejmowanie odważnych decyzji. Kultywują jednak kulturę organizacyjną, gdzie jest miejsce na potknięcia i błędy, a sami autorzy owych niedociągnięć nie zostaną ukarani. Samo określenie granicy dopuszczalnego błędu i ryzyka to jednak niewątpliwie trudne zadanie. Tworząc bezpieczne miejsce pracy, gdzie przewodzi otwarta komunikacja, wspierane są realizacje pomysłów, a potknięcia nie są piętnowane ani wytykane. Można zmotywować pracowników do stawiania czoła coraz to trudniejszym wyzwaniom.

Szczerze mówiąc nie istnieje recepta na idealnego lidera w świecie IT. Ilu liderów tyle samo metod zarządzania. Wszystkie wspomniane powyżej kompetencje zapewne warto rozwijać pamiętając o tym, że aby dobrze zarządzać pracownikami trzeba przede wszystkim umieć zarządzać sobą i swoimi umiejętnościami.

Obowiązki lidera 

Głównymi obowiązkami team lidera to przede wszystkim zorganizowanie i usprawnienie pracy własnego zespołu, nadzór działań pracowników oraz delegowanie obowiązków zawodowych, wyznaczenie priorytetów oraz kontrola nad realizacją wytycznych.

Do pozostałych obowiązków lidera zalicza się:

  • motywowanie zespołu,
  • kontrola oraz ocena efektywności zespołu,
  • zażegnanie konfliktów w firmie/zespole,
  • nabór nowych pracowników,
  • proponowanie, analizowanie i wdrażanie usprawnień pracy
  • reprezentowanie zespołu przed przełożonymi oraz innymi działami w firmie.

A jakim liderem nie warto być? Nieodpowiedni lider to osoba, która nie ma pełnego zaufania do swojego zespołu, która nie potrafić odpowiednio delegować zadań i odpowiednio zorganizować pracy. W zespole następuje wówczas chaos i dezorganizacja, która negatywnie przekłada się na osiągnięcia całej firmy. Nieodpowiedni lider sprzeciwia się innowacjom, nie daje własnym podwładnym możliwości rozwoju zawodowego. Zły lider nie umie rozmawiać z innymi szybko tracąc cierpliwość uważa, że on sam wszystko wie najlepiej.

Prawdziwi liderzy to osoby, które prowadzą własny zespół z pasją i pełnym oddaniem nieustannie motywując i inspirując ich do wysiłku w osiągnięciu wyznaczonego celu. Poświęca swój czas osobom, którymi zarządza, aby ustalić jakie są ich mocne strony oraz jakie mają predyspozycje, ich osobiste priorytety. Zawsze jest w stanie sprawić, aby poczuli się wartościowi i niezastąpieni dla firmy. Idealny lider pokaże współpracownikom, że ich wysiłki przynoszą wymierne korzyści firmie, a nieustanny rozwój to droga do pełnego sukcesu nie tylko zawodowego.

Other entries

Słowniczek pojęć internetowych cz.2

Słowniczek pojęć internetowych cz.2

Dziś dalsza część słowniczka pojęć związanych z pojęciami internetowymi, które są używane codziennie, a mogą być nie do końca nam znane. Digitalizacja — to cyfrowa postać, która jest nadawana pismom i dokumentom zawartych na nośnikach danych. E- administracja...

czytaj dalej
Słowniczek pojęć internetowych cz.1

Słowniczek pojęć internetowych cz.1

W XXI w. prawie każdy i to bez względu na to, ile ma lat, codziennie siada do komputera, laptopa czy innego urządzenia, gdzie w szerokim zakresie może korzystać z Internetu. Ktoś skończył szkołę czy uczelnie o profilu informatycznym, ktoś inny zdobył wiedzę na kursach...

czytaj dalej
Na jakich stanowiskach pracują programiści?

Na jakich stanowiskach pracują programiści?

Intensywny wzrost nowych technologii sprawia, że również stanowiska pracy w branży IT ewoluują w ogromnym tempie. Autorzy oprogramowania wpływają już praktycznie na każdy aspekt naszego życia. Firmy o różnym profilu, coraz częściej sięgają po nowoczesne rozwiązania...

czytaj dalej